THÔNG TIN LỪA ĐẢO
CẢNH BÁO LỪA ĐẢO
Họ và tên:
Huy Sab
Số điện thoại:
Ko bt
Số tài khoản
[email protected] Và 0383252881
Ngân hàng
Momo và tsr
Ảnh chụp bằng chứng
Mô tả hình thức
Scam acc 199k
NGƯỜI TỐ CÁO
Họ và tên:
Phúc*****
Liên hệ:
Ko c�*****
Danh sách scammer
19-03-2024 Mbbank: 0932461637 60
07-03-2024 Mbbank: 0935505015 74
10-02-2024 Momo và tsr: [email protected] Và 0383252881 162
07-02-2024 Không biết: Không biết 107
24-01-2024 MB: 0329252528 156
11-11-2023 MB: 0123456789 224